Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Generalforsamling - Torsdag D. 17. september 2020 KL. 19.00

Generalforsamling - Torsdag D. 17. september 2020 KL. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Beretning fra Erling B. Poulsen (formand) og fra Helle Kronbæk Madsen (Leder).

3. Beretning fra Mette Thilkjær (formand) Børnehusets Venner

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

(I år er Lasse Bredahl Rasmussen på valg. Han modtager genvalg). Valg af suppleant 1 år

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og ophænges i Børnehuset senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi slutter af med fælles kaffe og boller. Vi håber på stort fremmøde.

 

Alle er velkomne – forældre er stemmeberettigede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Bøvling Børnehus.  


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​