Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Børnehusets Venner

Vennekredsen for Bøvling Børnehus er en forening, der er blevet dannet med henblik på at skabe bedre fysiske rammer for børnene i Bøvling Børnehus.

Foreningens formål er at skaffe midler, arbejdskraft og materialer til renovering og vedligehold af børnehusets faciliteter.

Henvendelse:

Formand: Mette Thilkjær Nielsen, 51946208, 
Næstformand: Marianne Bredahl Rasmussen, 22411228

Kasser: Freja Ruby
Sekretær: Lotte Bonde Nielsen, 27851324

Menig medlem: Dan Søgaard Ditlevsen, 22641234

Foreningens mail: boernehusets.venner@gmail.com

Facebook: Vennekredsen for Bøvling Børnehus

_________________________________________________________________________________

LØRDAG D. 6. APRIL 2019 – ARBEJDSDAG I BØRNEHUSET

Tag familien under armen og mød op kl. 9.00 i Børnehuset – her vil hele familien kunne have et par fornøjelige timer – hvor der både er lidt at lave indenfor og udenfor – her kan børnene hjælpe til eller lege med hinanden. Tilmeld jer gerne

________________________________________________________________________________​

​​PRIVAT - POLITIK 
Privatlivspolitik for Børnehusets Venner. (Udarbejdet d. 22/10 2018)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Hvis man efterfølgende ikke ønsker at vi skal være I besiddelse af jeres oplysninger bedes I henvende jer til bestyrelsesmedlemmerne fra “Børnehusets Venner”.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personlige oplysninger

Bøvling Børnehus’ Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Freja Ruby Olsen

Adresse: Tangsøgade 53

CVR nummer: 0036997567

Telefonnummer: 30223693

Mail: Boernehusets.venner@gmail.com

Hjemmeside: “Bøvling Børnehus’ Venner” på FACEBOOK.

Behandling af personoplysninger

1.​Medlemsoplysninger:

-​Almindelige personoplysninger: fx kontaktoplysninger som fulde navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer samt mailadresse.

2.​Oplysninger om frivillige:

-​Almindelige personoplysninger: fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

-​At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

-​At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

-​At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

-​At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

​Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

-​At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

-​At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

-​At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

-​At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

-​At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

-​At vi har overblik over frivilliges erfaringer og kompetencer.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

-​At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

-​At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

-​At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

-​At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

-​At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor foreningen, - fx til brug af markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

-​Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

-​Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

-​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

-​Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

-​Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes tilmarkedsføring

-​Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. ​


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​