Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

De styrkede læreplaner

Grundet Corona er vores offentliggørelse af den styrkede pædagogiske læreplan udsat til 31.12.2020

De seks læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Det fælles pædagogiske grundlag

 • Leg
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhænge
 • Børnesyn
 • Dannelse og børneperspektiv

 


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​