Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Pris og modulplads

Vi har tre forskellige modulordninger, 25 timers og 35 timers moduler + fuldstids-modul samt 30 timers barselsorlovsmodul.

25 timer. Pris 0 - 2,10 år 2888 Incl. mad og bleer
25 timer. Pris 2,11 - 6 år 1967
35 timer. Pris 0 - 2,10 år 3495 Incl. mad og bleer
35 timer. Pris 2,11 - 6 år 2333
Fuldtid. Pris 0 - 2,10 år 4139 Incl. mad og bleer
Fuldtid. Pris 2,11 - 6 år 2721
Vælger man fuldtid må man være i Børnehuset i hele åbningstiden.

30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov.

I I Lemvig Kommune tilbydes deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov. Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at tilmelde børn i husstanden på et modul på 30 timer i den daginstitution hvori barnet går.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du ønsker yderlige information.

11.måneders betaling.

Juli måned er betalings fri.

Spørg om reglerne for modulpladser

Forældrebetalingen for de forskellige pladser følger Lemvig Kommunes forældrebetaling.
Søskendetilskud er de samme som i Lemvig Kommune.

Der skal altid betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50 % tilskud af betalingen for øvrige pladser.

Økonomisk friplads
Der kan søges om økonomisk friplads, hvis husstandens aktuelle indtægter ligger mellem 0 og 485.500 kr. Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen, andre årsager kan også ændre på ansøgningsmuligheder. Gå ind på borger.dk, og se alle rettigheder for økonomisk friplads.

Udmeldelse
Udmeldelse af et barn skal ske skriftlig med 1 måneds varsel. Udmeldelse sker til den 1. eller 15. i en måned.

 


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​