Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Musik og motorik

Musik og Motorik tilbud i Bøvling Børnehus​

I Bøvling Børnehus mener vi, det er vigtigt, at barnet helt fra spæd, bliver sikret de bedste forudsætninger for, at en optimal udvikling af motorikken kan finde sted. En udvikling der starter helt fra spæd. Vi mener, at en af de bedste måder barnet lærer og oplever på er ved, at bruge sin krop.

Al forskning viser, at hvis vi allerede tidligt i barnets liv er opmærksom på at stimulere dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring og koncentrationsevne. Udfordres barnet ikke, bliver det motorisk usikker. Det kan på længere sigt have en række negative følgevirkninger: At barnet ikke har samme glæde ved at bevæge sig som andre børn og ikke kan følge med i legen. At barnet har risiko for dårlig kondi, overvægt og et dårligt helbred. At det vanskeliggøre barnets faglige indlæring i skolen.

Når barnet udvikler sine bevægelser, styres det af 3 primære sanser: Labyrintsansen, følesansen og kinæstesisansen (muskel-ledsansen). De 3 sanser sætter de reflekser i gang, der får spædbarnet til at løfte sit hoved og senere får barnet til at trille, kravle og at rejse sig og gå.

Vi vil gerne være med til, at give Jeres barn robust hed og en god start på livet. Derfor tilbyder vi at dele vores erfaringer og viden om små børn og motorik med Jer. Det sker i hyggeligt samvær med andre forældre og børn, hvor Elsebeth vil fortælle og vise hvordan vi gennem leg får stimuleret de 3 primære sanser.

Hvem kan deltage: Mødre og fædre med deres børn, som er mellem 2 og 7 mdr.

Tilmelding: Ringe og tilmelde Jer på telefon nr. 97 88 82 56 Bøvling Børnehus. (Bedst formiddag)

Tidspunkt: I bliver derefter kontaktet med dato og tidspunkt af Elsebeth Jensen(pædagog i Bøvling Børnehus).

Varighed: 2 gange a` 1-2 timer varighed.

Indhold: Gode-sjove øvelser og sange, der stimulerer barnets sanser og bevægelser, samt et kort oplæg om motorik.

Målet er: At vi hygger os og at I går hjem med inspiration til små bevægelseslege.

Hvem står for tilbuddet: Elsebeth er uddannet pædagog. Har taget kursus i sansemotorisk træning del 1 & 2 hos Holstebro syn og motorik. Elsebeth arbejder til daglig i vuggestuen i Bøvling Børnehus.

Betaling: Gratis​​​​​


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​