Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Seneste nyheder

Generalforsamling i “Børnehusets Venner”

Så er vi klar til endnu en generalforsamling.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling d. 11. september kl. 17:30.

Generalforsamling afholdes i Mørch's lokaler, Møllevænget 11 i Bøvling.

Der vil blive serveret kaffe til generalforsamlingen.

Alle er velkomne til at deltage.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før.

Forslagene modtages på følgende mail: boernehusets.venner@gmail.com.

Velmødt - Børnehusets Venner.

Er du pædagog og er du vild med børn 0-2 år, så se her

Er du pædagog og er du vild med børn 0-2 år, så se her: 
Bøvling Børnehus søger pædagog 35 timer pr. 1.9. eller snarest derefter.
Bøvling Børnehus er en privat integreret vuggestue og børnehave med ca. 60 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 hovedgrupper. Børnehuset er beliggende i Bøvlingbjerg i Lemvig kommune.
Børnehuset ligger i et naturskønt område, hvor der opleves stor opbakning fra lokalsamfundet. 
Vi samarbejder bla.  med Valgmenigheden, Bøvling Friskole og Bøvling Idrætsefterskole. 
Der er tilknyttet 15 pædagogiske medarbejdere. Børnehuset har det grønne flag og er certificerede Grønne Spirer. Ud over natur/udeliv så er vi meget fokus på børns motoriske udvikling og derfor DGI certificerede.

Grundstenen i Bøvling Børnehus bygger på det Grundtvigske menneskesyn. Det er grundlaget i hele vores pædagogiske arbejde. 
Målet for os er, at udvikle livsduelige og robuste børn, der kan udfordre den verden de lever i. At arbejdet ud fra et Grundtvigske menneskesyn, betyder blandt andet, at mennesket som udgangspunkt er godt og at vi alle er lige meget værd. Det er den måde  vi møder børn, forældre, kolleger og alle andre der færdes i vores hus. I det positive møde, udvikler vi os. I den daglige samtale  lære vi at lytte og tale, og på den måde lære vi også hinanden at kende. 
Vi vil den anerkendende tilgang og anerkendende fællesskab.

Vi søger en omsorgsfuld pædagog der:

 • Har stor lyst til og interesse i 0-2 års området. 
 • Har en anerkendende og positiv tilgang til både børn, forældre og kollegaer.
 • Kan etablere nære og udviklende relationer.
 • Er engageret, fleksibel og initiativrig. 
 • Har et godt overblik og stor drive.
 • Gerne har stor interesse for musisk og spiller et instrument.
 • Har lyst til natur /udeliv og fokus på leg og bevægelse. 
 • Er god kommunikativ, både mundtligt og skriftligt. 
 • Er faglig kompetent/reflekterende og kan omsætte teori til praksis. Kunne arbejde faglig struktureret.
 • Også tør tænke anderledes / nyt / alternativt- og turde afprøve det i praksis. 
 • Har kendskab til de nye styrkede pædagogiske læreplaner.
 • Ønsker indflydelse og tager ansvar. 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:

 • Hvor barnet er i centrum.
 • Med fokus på trivsel, læring og udvikling.
 • Hvor respektfuldt forældresamarbejde vægtes højt.
 • Hvor vi oplever forskellighed, som en styrke. 
 • Med medbestemmelse og indflydelse, både i helhed og på egen praksis. 
 • Hvor personalegruppen er faglig kompetent og med stor erfaring.
 • Hvor personalegruppen arbejder anerkendende.
 • Med et godt arbejdsmiljø.
 • Med god kollegialsparring og samarbejde, også med bestyrelsen. 
 • Med plads til PYT og et godt grin. 

Praksis:

 • Er du interesseret i at høre mere om stillingen og institutionen, er du velkommen til at kontakte leder Helle Kronbæk Madsen  på tlf: 97888256.
 • Der vil være rundvisning d. 6/8-20 kl. 17-18. Tilmelding på tlf.: 97888256
 • Ansøgningsfrist d. 9. August 2020. Send din ansøgning til: info@boevlingboernehus.dk 
 • Vi  forventer at afholde samtaler i uge 34. 

Der indhentes børne- og straffeattester inden endelig ansættelse.
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst mellem BUPL og private dagtilbud Accountor institutionsservice A/S.

Behandling af personfølsomme oplysninger
I forbindelse med den nye persondataforordning, skal vi gøre ansøgere opmærksom, at når du søger stillingen, giver du samtidig dit samtykke til, at Bøvling Børnehus må opbevare deres personfølsomme oplysninger, mens udvælgelsen  står på.

Generalforsamling - Torsdag D. 17. september 2020 KL. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Beretning fra Erling B. Poulsen (formand) og fra Helle Kronbæk Madsen (Leder).

3. Beretning fra Mette Thilkjær (formand) Børnehusets Venner

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

(I år er Lasse Bredahl Rasmussen på valg. Han modtager genvalg). Valg af suppleant 1 år

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og ophænges i Børnehuset senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi slutter af med fælles kaffe og boller. Vi håber på stort fremmøde.

 

Alle er velkomne – forældre er stemmeberettigede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Bøvling Børnehus.  


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​