Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Seneste nyheder

Aflysning af generalforsamling

PÅ UBESTEMT TID – Grundet Corona virus

Nødpasning

Vedr. Corona – virus Bøvling Børnehus

Almen pasning er lukket – vi tilbyder nødpasning, regeringens kriterier beskrives herunder

1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlings-mæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud

Har I brug for nødpasning kontakt institutionen på 97888256


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​