Har du spørgsmål? Ring idag på
9788 8256

Bøvling Natur & Idrætsbørnehave & vuggestue i daglig tale Bøvling Børnehus, er en privat 0-6 års institution.

Grundtvig i et Børnehus af tiden. Grundstenen i Bøvling Børnehus bygger på det Grundtvigske menneskesyn. Det er grundlaget i hele vores pædagogiske arbejde. Målet for os er at udvikle livsduelige og robuste børn, der kan udfordre den verden de lever i.

Natur

​​​Vi har det grønne flag fra friluftsrådet og er certificerede Grønne Spirer.
Lige uden for vinduerne har vi enge, å løb og Bøvling fjord, med masser af natur, at gå på ​​opdagelse i. Vi har fast udedag om tirsdagen, hvor vi ofte laver mad over bål. Børnehaven har turdag om torsdagen, hvor vi ofte bruger naturen omkring os og arbejder med at udbygge børns viden om dyr og natur, det gør vi også i smågrupper de andre dage. Vi er ude hver dag.  

Idræt

​​​Som nærmeste naboer har vi Bøvling Friskole og Bøvling Idrætsefterskole. Det giver os mulighed ​for brug af
Idrætshal, gymnastiksal og andre af skolernes faciliteter. Vi er også certificeret DGI institution.

Lokalområdet​​​​

I vores nærområde har vi rig mulighed for ture rundt i Bøvling by. Følge årets gang i landbruget og ​benytte shelter pladsen med bålsted. Her kan vi også lave mad over bål. Vi har sammen med Friskole, Efterskole og Valgmenighed morgensang 1 gang om måneden i Valgmenighedskirken.

Kost

​​​​Vores køkken med den daglige madlavning, er en vigtig del af huset. Derfra kommer spændende dufte, her kan store som små være med og vi lærer hele tiden nye smage og dufte at kende.

Grundtvigske menneskesyn

I arbejdet ud fra et Grundtvigske menneskesyn, hvilket der blandt andet betyder, at mennesket som udgangspunkt er godt og at vi alle er lige meget værd, er det den måde vi møder børn, forældre, kolleger og alle andre der færdes i vores hus. I det positive møde, udvikler vi os. I den daglige samtale lære vi at lytte og tale, og på den måde lære vi også hinanden at kende.
Vi er et hus hvor man kan starte i vuggestuen og fortsætte i børnehave lige til man skal i skole. Det sker i et tæt samarbejde hele huset igennem. Omkring skolestart har vi et godt samarbejde med Bøvling Friskole.

Fællesskabet har stor betydning for den ”Alsidige personlige udvikling”, for det er ved at spejle sig i andre at man lære om og udvikler sig selv.

I samværet med andre vil der altid være spilleregler og sociale samværsformer, der skal overholdes. De er med til at udvikle vores ”sociale kompetencer”. Vi lærer at egen væremåde har konsekvenser (positive/negative), for vores samvær med andre mennesker.

Sproglig udvikling” kommer gennem arbejdet med det levende ord. Gennem det talte sprog navngiver vi verden – sætter ord på alt. Det sker gennem sange, rim/remser, historier/fortællinger og samtalen. Vi skaber på den måde vores bevidsthed

I det Grundtvigianske menneskesyn ses mennesket som et søgende væsen, der altid vil stille spørgsmål og søge svar. Denne nysgerrighed bruger vi blandt andet, når vi udforsker ”natur, udeliv og science”.

Vi mener, bedste læring for børn går gennem ”krop, sanser og bevægelse”. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag. Det er med, når vi giver børnene læring gennem oplevelser. F.eks.: bliver en klit ikke kun et ord i vores ordforråd, når vi har løbet op og ned af den. Den bliver en del af vores bevidsthed.

I de levende traditioner der er året igennem introduceres forskellige kulturelle/års bestemte traditioner. Traditioner der bliver levende gennem kreative udtryksformer. Det giver tilsammen indblik i ”kultur, æstetik og fællesskaber ”.

ALLE ER ALTID VELKOMNE – KOM FORBI OG SE / MÆRK OM BØVLING BØRNEHUS ER NOGET FOR JERES BARN OG JER.​​​​​​​


DGI institution


Grønne Spirer


Vurderet 5/5 stjerner, med over 270 likes på vores Facebook

Bøvling Børnehus
Lillebjergvej 50, 7650 Bøvlingbjerg
9788 8256|info@boevlingboernehus.dk​​